TP.Hội An triển khai giám sát nâng cao chất lượng phân loại rác tại nguồn

UBND TP.Hội An vừa triển khai kế hoạch giám sát nâng cao chất lượng phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố Hội An năm 2024.


 

Nông dân xã Cẩm Thanh tổ chức vớt rác trên sông, lạch khu di tích lịch sử và điểm du lịch Rừng dừa Bảy mẫu

Mục đich nhằm nâng cao hiệu quả chương trình phân loại rác tại nguồn, khuyến khích giảm thiểu rác thải tại nguồn, chế biến phân compost đối với hộ gia đình có điều kiện phù hợp; tiến tới thu phí xử lý rác thải theo khối lượng rác phát sinh; giảm áp lực cho thành phố trong công tác quản lý chất thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường.
Yêu cầu đặt ra là các hoạt động phải thật sự thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực của cộng đồng; kết quả giám sát cần thực tế, công bằng, khách quan, thể hiện đúng tình hình thực hiện của các hộ gia đình; công tác kiểm tra trước khi thu gom phải chặt chẽ, bảo đảm rác được phân loại đúng thành phần, đúng giờ và để rác đúng nơi quy định.
Theo kết quả giám sát công tác phân loại rác tại nguồn thực hiện trong 2 năm 2022 – 2023 vừa qua, tình hình thực hiện của cộng đồng nhân dân đã được cải thiện đáng kể, từ 49% trong đợt 1 lên 63% trong đợt giám sát lần 2 của năm 2022. Trong năm 2023, qua 3 đợt giám sát, tỷ lệ PLR của các hộ dân tăng dần qua từng đợt từ 54,57% lên 67,92% đối với rác dễ phân huỷ và từ 60,55% lên 72,9% đối với rác khó phân huỷ. Trong đó, phường Cẩm Nam phân loại tốt nhất đạt tỷ lệ trên 90%, xã Tân Hiệp đạt 83,7% ngày dễ phân huỷ và 79,2% ngày khó phân huỷ.

Tin liên quan