Hội An ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

UBND TP.Hội An vừa quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) trong thi hành nhiệm vụ, công vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) thành phố và xã, phường.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Hội An

Quy tắc ứng xử chung của CBCCVCNLĐ tại bộ phận một cửa quy định về thời gian làm việc; trang phục, tác phong; ý thức tổ chức kỷ luật; quy tắc ứng xử thực thi công vụ, nhiệm vụ; ứng xử của CBCCVCNLĐ tại cơ quan, đơn vị.

Đối với quy tắc ứng xử thực thi công vụ, nhiệm vụ có quy định những điều CBCCVCNLĐ phải làm như tôn trọng, tận tụy phục vụ nhân dân; ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích rõ ràng những thắc mắc của tổ chức và công dân; thực hiện “4 xin, 4 luôn” gồm xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

UBND TP.Hội An cũng quy định cụ thể các quy tắc giao tiếp của CBCCVCNLĐ tại bộ phận một cửa; ứng xử của CBCCVCNLĐ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; ứng xử của trưởng bộ phận một cửa; ứng xử của nhân viên hướng dẫn hoặc nhân viên dịch vụ khác.

Việc ban hành quy tắc ứng xử nhằm xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CBCCVCNLĐ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội; xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tin liên quan