Kỉ niệm ngày Quốc tế đa dạng sinh học tại Hội An

Sáng 22/5, tại bãi biển Cửa Đại (TP.Hội An), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 với chủ đề “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”.


 

Lễ kỉ niệm Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 được tổ chức tại TP.Hội An

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm nay là cơ hội để  khẳng định quyết tâm, thay đổi nhận thức, thống nhất hành động, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức đặt ra, ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ suy giảm đa dạng sinh học, bảo đảm cân bằng sinh thái.

Đồng thời gấp rút triển khai các nội dung của Khung Đa dạng sinh học toàn cầu với những hành động cụ thể, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050.

Các đại biểu thả cá giống tại khu vực sông Đế Võng  để bổ sung nguồn lợi thủy sản

Tại Quảng Nam, nhằm tiếp tục thể hiện trách nhiệm của địa phương đóng góp vào quá trình phục hồi đa dạng sinh học của quốc gia cũng như toàn cầu, địa phương đã có sáng kiến đề xuất tổ chức Năm Phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia – Quảng Nam 2024 – Chung sống hài hòa với thiên nhiên với hơn 40 hoạt động liên quan sẽ được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 12/2024 trên toàn tỉnh.

Qua đó, góp phần triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050; gắn với tham gia hưởng ứng Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 2021 – 2030 của Liên hợp quốc; thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế tại Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học.

Ngay sau lễ kỉ niệm, các đại biểu đã tham gia hoạt động thả cá giống để bổ sung nguồn lợi thủy sản đặc hữu cũng như giữ cân bằng sinh thái cho vùng nước tự nhiên tại khu vực Hội An.

Tin liên quan