Tỷ lệ bao phủ BHYT tại Hội An đạt 94,74% so với dân số

Tính đến ngày 18/6, BHXH thành phố Hội An quản lý thu 13.911 người tham gia BHXH bắt buộc, 1.019 người tham gia BHXH tự nguyện, 13.268 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 94.612 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,74% so với dân số, cao hơn 0,74% so với chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND thành phố.


 

Ước tổng số thu 6 tháng đầu năm là 170,38 tỷ đồng, đạt 46,78% kế hoạch giao. So với cùng kỳ năm trước, số người tham gia BHXH tăng 1.785 người, tăng 14,72%, số người tham gia BHYT tăng 3.556 người, tăng 3,91%.

Tuy nhiên, số tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố còn ở mức cao so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ được tỉnh giao. Tổng số nợ tính đến 18/6 là 38,95 tỷ đồng, chiếm 10,69% số phải thu.

Tin liên quan