THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê 23 tài sản trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê 23 tài sản trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Mặt bằng làm bãi đỗ xe tạm tại 05 Thái Phiên, phường Cẩm Phô. Diện tích
mặt bằng: khoảng 1.864,7 m2, trên đó có 01 nhà để xe, kết cấu nhà trệt, tường xây,
nền xi măng, mái lợp tole, diện tích sử dụng: 139,1 m2. Mục đích cho thuê, kinh
doanh: Bãi đỗ xe.
- Nhà vệ sinh đường Hai Bà Trưng, phường Cẩm Phô. Diện tích nhà vệ sinh:
76 m2. Mục đích cho thuê, kinh doanh: Nhà vệ sinh công cộng.
- Nhà vệ sinh đường Nguyễn Hoàng, phường Minh An. Diện tích nhà vệ
sinh: 260,8 m2. Mục đích cho thuê, kinh doanh: Nhà vệ sinh công cộng.
- Nhà vệ sinh thuộc Khu du lịch Sinh thái - Văn hoá Rừng dừa Bảy Mẫu, xã
Cẩm Thanh. Diện tích nhà vệ sinh: 72,8 m2. Mục đích cho thuê, kinh doanh: Nhà
vệ sinh công cộng.
- Bãi đỗ xe Làng Gốm, phường Thanh Hà. Diện tích mặt bằng: 3.495,3 m2
(có nhà vệ sinh công cộng). Mục đích cho thuê, kinh doanh: Bãi đỗ xe.
- Bãi đỗ xe Khu Quảng trường sông Hoài, phường Cẩm Phô. Tổng diện tích
mặt bằng: 1.774,9 m2 (có nhà vệ sinh công cộng). Mục đích cho thuê, kinh doanh:
Bãi đỗ xe.
- Bãi đỗ xe thuộc Khu du lịch Sinh thái - Văn hoá Rừng dừa Bảy Mẫu, xã
Cẩm Thanh. Tổng diện tích mặt bằng: 2.423,4 m2. Mục đích cho thuê, kinh doanh:
Bãi đỗ xe.
- Bãi đỗ xe Trà Quế, xã Cẩm Hà. Diện tích mặt bằng: 714,9 m2. Mục đích
cho thuê, kinh doanh: Bãi đỗ xe.
- 15 Kiốt tại khối Tân Thanh, phường Tân An. Tổng diện tích 399,6 m2.
Mục đích cho thuê, kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ. 
 

Tin liên quan