Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc triển khai chính sách BHXH

Theo kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH-BHYT trên địa bàn thành phố năm 2024, UBND thành phố đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền hiệu quả chính sách BHXH-BHYT đến với hội viên của tổ chức mình.


 

Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với BHXH Hội An tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến hội viên phụ nữ

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn lao động thành phố chỉ đạo tổ chức Công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động tham gia BHXH, BHYT; giám sát việc thực thi pháp luật tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giúp người lao động hiểu rõ về những thiệt thòi khi rời khỏi hệ thống BHXH; truyền thông để người lao động không nên hưởng BHXH một lần; phối hợp với các cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ cuộc sống cho người lao động để không có ý định rút BHXH một lần; tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, vận động người lao động thuộc các nghiệp đoàn xích lô, hợp tác xã ghe bơi du lịch sông Hoài tham gia BHXH tự nguyện để sau này có lương hưu, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện đến đoàn viên Nghiệp đoàn xích lô Hội An

UBND thành phố cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hiểu rõ mục đích, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, gắn trách nhiệm cá nhân với gia đình, người thân và cộng đồng xã hội; tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhất là vận động hội viên phụ nữ ở các nơi còn khó khăn tích cực tham gia BHYT để có đủ điều kiện khám chữa bệnh khi ốm đau. Đồng thời, phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đối thoại phổ biến chính sách; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở; đưa nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ Hội để vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Phối hợp với các Tổ chức dịch vụ thu thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tin liên quan