Đội quản lý khai thác Yến

Địa chỉ: 53 Nguyễn Thái Học, Hội An.

Hạt Kiểm lâm Hội An

1. Chức năng, nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Cửa Đại – Quảng Nam

Địa chỉ: Số 12 Trần Hưng Đạo, Tp.Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Công ty cổ phần Cẩm Hà

1/ Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Cẩm Hà:

Agribank Chi nhánh TP.Hội An Quảng Nam

Địa chỉ: Số 255 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

1. Chức năng

Công ty cổ phần công trình công cộng Hội An

Địa chỉ trụ sở: Số 02 - Lý Thường Kiệt - Thành phố Hội an - Tỉnh Quảng Nam.