UBND thành phố trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

Chiều 29/3/2022, UBND thành phố đã công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố về công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng kể từ ngày 01/4/2022

Văn phòng HĐND - UBND

Vị trí và Chức năng

Phòng Kinh tế

Vị trí và Chức năng

Thanh tra thành phố

Vị trí và Chức năng

Phòng Quản lý Đô thị

Vị trí và chức năng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Vị trí và Chức năng

Phòng Văn Hóa và Thông Tin

Vị trí và Chức năng

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Vị trí và Chức năng

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Vị trí và Chức năng

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Vị trí và Chức năng