Hành chính Hội An thời kỳ 1975 đến nay

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, Hội An là thị xã thuộc tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, gồm có 3 phường Minh An (sáp nhập các ấp Hội An, An Hội, Minh Hương) Sơn Phong, Cẩm Phô và 6 xã là các xã Cẩm Hà, Cẩm Nam, Cẩm Kim, Cẩm An, Cẩm Thanh, Cẩm Châu.

Sự thay đổi hành chính ở Hội An qua các thời kỳ Kháng chiến

Dưới thời vua Gia Long nhà Nguyễn, phần lớn các làng ở Hội An thuộc tổng Phú Triêm, số còn lại thuộc tổng Thanh Châu, các tổng này đều thuộc huyện Diên Khánh- phủ Điện Bàn. Từ năm Gia Long thứ 2 (1803) dinh tỉnh đường Quảng Nam của chính quyền phong kiến triều Nguyễn đóng tại Hội An, đến năm Gia Long thứ 16 (1818) mới chuyển về đóng tại La Qua (Vĩnh Điện).

Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

1. Thực trạng tổ chức bộ máy

Địa lý hành chính

Hội An là thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, gồm 9 phường: Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Tân An, Thanh Hà, Cẩm Châu, Cẩm An, Cửa Đại, Cẩm Nam và 4 xã: Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Cẩm Hà, Tân Hiệp (cụm đảo Cù Lao Chàm). Có nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc tỉnh và Trung ương đóng trụ sở tại Hội An.