Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII: Học đi đôi với làm theo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020.

Đề cao vai trò nêu gương

Ngày 15.5, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác Hồ

Ngày 15.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc VN

Toàn văn diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân học và làm theo gương Bác

Sáng 14.5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng chủ trì hội nghị.

Tinh thần phụng sự nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là những phần việc thiết thực được các thế hệ cán bộ, đảng viên của tỉnh luôn nỗ lực thực hiện theo di nguyện của Bác Hồ...

Cẩm Nam tuyên dương điển hình phụ nữ học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Với hình thức kết hợp hội nghị và sân khấu, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cẩm Nam (TP.Hội An) vừa sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là cơ sở hội phụ nữ đầu tiên trên địa bàn Hội An tổ chức hội nghị này.

Cẩm Nam : Tuyên dương điển hình phụ nữ học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Với hình thức kết hợp hội nghị và sân khấu, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cẩm Nam (TP.Hội An) vừa sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là cơ sở hội phụ nữ đầu tiên trên địa bàn Hội An tổ chức hội nghị này.

Chỉ thị 03-CT/TW

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố năm 2014

Sơ kết 03 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Sơ kết 03 năm (2011-2013) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố