Danh thắng

Thiên nhiên đã ban tặng Cù Lao Chàm các tài nguyên du lịch với những danh thắng quý giá đó là các bãi biển thoải với nền cát mịn, sạch, nằm xen giữa các mỏm nhô đá với những nét chạm trổ độc đáo.

Ẩm thực

Về ẩm thực ở Cù lao Chàm cũng có nhiều nét đặc trưng, thức ăn nơi đây cũng mang nhiều hương vị khác lạ.

Nghề truyền thống

Với đặc điểm địa hình rừng núi - biển đảo, bao đời nay cư dân Cù lao Chàm sinh sống chủ yếu dựa vào ngư nghiệp.

Lễ lệ - lễ hội

(Giới thiệu một số lễ hội, lễ lệ chính)