Đến Hội An tham gia “Phiên chợ khởi nghiệp – Tiêu dùng xanh”

Những ngày này, tại Vườn tượng An Hội, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hội An phối hợp với Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố tổ chức “Phiên chợ khởi nghiệp – Tiêu dùng xanh”.

Tập huấn “Xây dựng và quản lý mã số vùng trồng trong lĩnh vực trồng trọt”

Ngày 25.4, tại UBND phường Sơn Phong, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam phối hợp với Thành Đoàn Hội An tổ chức hội nghị tập huấn “Xây dựng và quản lý mã số vùng trồng trong lĩnh vực trồng trọt”, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ra mắt HTX Du lịch Làng nghề truyền thống Cù Lao Chàm và khai trương Điểm trải nghiệm đan võng ngô đồng

Sáng ngày 6/4, HTX Du lịch Làng nghề truyền thống Cù Lao Chàm đã tổ chức ra mắt và khai trương Điểm trải nghiệm đan võng ngô đồng tại chợ Bãi Làng, xã Tân Hiệp.

Hội An khởi động dự án phát triển các mô hình sinh kế cộng đồng

Sáng 22/3, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hội An tổ chức lễ khởi động dự án “Phát triển các mô hình sinh kế cộng đồng bền vững kết hợp du lịch sinh thái để thúc đẩy phát triển KT-XH và góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tại Khu DTSQTG Cù Lao Chàm-Hội An ”.

Hội An phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng

Đẩy mạnh thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gắn với các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, TP.Hội An chú trọng khai thác tiềm năng để phát triển sản phẩm mới, mang tính đặc trưng…

Hội An thúc đẩy phong trào khởi nghiệp

Năm 2023, TP.Hội An tiếp tục chú trọng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn.

Hội An chú trọng truyền thông xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) TP.Hội An vừa ban hành chương trình truyền thông giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn.

Hội nghị tổng kết hoạt động ngành Công thương và Chương trình OCOP năm 2022

Sáng ngày 21/2, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của ngành Công thương và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố năm 2022, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Làng nghề truyền thống Hội An trước lối đi mới

Trước lối đi mới của một thành phố sáng tạo theo “Đề án phát triển Mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO”, làng nghề truyền thống Hội An đang đối diện với nhiều khó khăn.

Phát triển kinh tế nông thôn gắn với sinh thái và du lịch

Những năm qua, TP Hội An tập trung xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, kinh tế nông thôn, chủ yếu tập trung dựa trên các làng nghề truyền thống, các tiềm năng đặc thù của địa phương và gắn với xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa và du lịch. Nhờ vậy đã góp phần mở rộng được không gian du lịch, đa dạng các sản phẩm phục vụ du khách.