Hoàn thành khai thác Yến vụ 1 năm 2014

Đội Quản lý và khai thác Yến thành phố Hội An vừa hoàn thành việc khai thác vụ 1 tại 10 hang Yến thuộc đảo Cù Lao Chàm - Hội An.

Cẩm Hà tuyên dương Nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2011-2013

Sáng 19.8 xã Cẩm hà tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011-2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến năm 2016.