Hội An huy động gần 492 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023

UBND thành phố Hội An vừa tổ chức sơ kết 3 năm (2021 - 2023) triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố.

Hội An: Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 957 tỷ đồng

Sáng 1.12, UBND thành phố Hội An tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất ngành nông nghiệp thành phố năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất năm 2024. Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Hội An triển khai nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp

Trong giai đoạn 2021- 2023, từ các nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ của trung ương, tỉnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn lồng ghép và đối ứng từ ngân sách thành phố, TP.Hội An đã triển khai 11 dự án, mô hình phát triển sản xuất với tổng mức đầu tư hơn 8,8 tỉ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 2.9 tỉ đồng.

Năm 2024: Hội An tiếp tục hỗ trợ Tây Giang phát triển các mô hình kinh tế

Năm 2024, UBND thành phố Hội An tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia các hoạt động ưu tiên hỗ trợ phát triển và nhân rộng mô hình sinh kế lâu dài, bền vững, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, xây dựng hố xí hợp vệ sinh,…giúp đỡ đồng bào còn khó khăn của huyện Tây Giang góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Cẩm Kim mở lớp dạy nghề đan chiếu cói

Ngày 22/11, UBND xã Cẩm Kim phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng LĐ-TB&XH TP. Hội An đã khai giảng lớp dạy nghề đan chiếu cói, một sản phẩm thủ công truyền thống địa phương; kinh phí tổ chức vận động xã hội hoá.

Hội An gắn sản xuất hữu cơ với du lịch sinh thái

Hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn, những năm qua ở Hội An đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế nông thôn, đáp ứng nhu cầu gắn sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp dịch vụ du lịch sinh thái, văn hóa…

Sinh kế bền vững cho cộng đồng trong khu sinh quyển

Trong những năm qua, cộng đồng đã tích cực tham gia bảo tồn các hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQTG) Cù Lao Chàm – Hội An đồng thời tạo sinh kế bền vững.

Hội An sơ kết 3 năm thực hiện chương trình nông thôn mới

Sáng 16/11, UBND thành phố Hội An tổ chức sơ kết 3 năm (2021 – 2023) triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng chủ trì hội nghị.

Hội An định hướng phát triển thủy sản đến năm 2030

Theo kế hoạch “Phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hội An”, thành phố phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đến năm 2030 đạt khoảng 12.800 tấn, trong đó khai thác thủy sản chiếm 97,65%, nuôi trồng thủy sản chiếm 2,35%. Số lượng tàu cá 650 chiếc, trong đó có 110 tàu cá vùng khơi, 120 tàu cá vùng lộng, 420 tàu cá vùng bờ. Giá trị sản xuất 820 tỷ đồng, chiếm 82% trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Dư nợ cho vay tín dụng hỗ trợ lãi suất 2% gần 197 tỷ 500 triệu đồng

Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43, NHCSXH thành phố Hội An đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhu cầu vốn vay và đề nghị cấp trên phân giao, tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố phân bổ vốn đến các xã, phường và triển khai cho vay nhanh chóng, đúng quy định.