Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016

UBND Thành phố vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016.

Tên gọi của ngành Văn hóa qua các thời kỳ

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa, Cổng thông tin điện tử giới thiệu tới đọc giả tên gọi của ngành Văn hóa qua các thời kỳ (từ năm 1945 đến nay)

Văn hóa thông tin sau đại thắng mùa xuân 1975 đến trước thời kỳ đổi mới

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi vẻ vang vào ngày 30/4/1975 mở ra một kỷ nguyên mới, một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cả nước được hòa bình, độc lập và thống nhất, quá độ tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1975-1985)

Văn hóa và thông tin thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc. Cả nước, từ Bắc chí Nam, rợp trời đỏ sao vàng, rộn ràng vang dậy tiếng ca. Ngọn cờ đỏ sao vàng và bài hát cách mạng hồi đó đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc thúc giục mọi người xuống đường đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài bảo vệ chính quyền non trẻ. Xây dựng đất nước (9/1945-12/1946)

Văn hóa và Thông tin trước Cách mạng tháng 8

Văn hóa và thông tin là hai ngành trọng yếu của công tác tư tưởng của Đảng, góp phần đắc lực vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng con người mới, nền văn hóa mới Việt Nam. Trước khi có Đảng, từ hồi còn là tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội, Bác Hồ chính là người chiến sĩ cộng sản đã dùng vũ khí văn hóa và thông tin, mà tiêu biểu là báo Người cùng khổ năm 1922, tác phẩm Bản án chế độ thực dân năm 1925, Đường kách mệnh năm 1929… cùng với người cộng sản Việt Nam đầu tiên khéo kết hợp việc tuyên truyền cổ động chính trị với nhiều hình thức linh hoạt, phong phú để giáo dục lòng yêu nước, nâng cao giác ngộ của quần chúng, tổ chức quần chúng đấu tranh giành quyền lợi, tiến lên giải phóng dân tộc.

Lịch hoạt động sự kiện " Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 13, năm 2015

- Thời gian: Từ 28-30/8/2015. - Địa điểm: Vườn tượng An Hội và Khu Phố cổ Hội An.

Tích cực đóng góp cho chương trình “Xây dựng Hội An-Thành phố du lịch không khói thuốc lá”

Qua triển khai chương trình “Xây dựng Hội An-Thành phố du lịch không khói thuốc lá” do UBND Thành phố Hội An phát động, Phòng Văn hóa & Thông tin được đánh giá là đơn vị hoạt động năng động, hiệu quả.

Tập huấn giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 3/8/2015, UBND thành phố phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế tổ chức Lớp tập huấn về Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá cho gần 50 thành viên Đoàn Giám sát và đại diện các ngành liên quan và một số địa phương trên địa bàn TP.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015

Ngày 6 tháng 7 vừa qua, UBND thành phố Hội An đã ban hành kế hoạch số 2029 về triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015 trên địa bàn thành phố.

Thực sự thuốc lá nguy hiểm tới đâu?

Bạn biết thuốc lá rất nguy hại cho sức khỏe, nhưng bạn có biết thực tế nó tác động tới cơ thể ra sao? Thuốc lá nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới. Nó đã giết chết 100 triệu người trong thế kỷ 20 và sẽ là một tỷ người trong thế kỷ 21.