Vùng đất Hội An trong các thời kỳ SA HUỲNH VÀ CHAMPA

Từ đầu Công nguyên đến Thế kỷ XIV

Thương cảng Hội An phồn thịnh dưới thời Đại Việt

Thế kỷ XV- thế kỷ XVIII

Thời kỳ Thương cảng Hội An suy thoái

Thế kỷ XIX- đầu thế kỷ X

Thời kỳ Hội An hổi sinh và phát triển

Cuối thế kỷ XX- đầu thế kỷ XXI

Lịch sử hình thành và phát triển

Do có đặc điểm địa lý thuận lợi nên từ 3.000 năm trước, trên vùng đất Hội An ngày nay đã xuất hiện những lớp cư dân đầu tiên. Qua kết qủa nghiên cứu khảo cổ học đã phát hiện nhiều loại hình mộ chum cùng những công cụ sản xuất, công cụ sinh hoạt, đồ trang sức tuyệt xảo bằng đá, gốm, thủy tinh, kim loại, tiền đồng, những hiện vật sắt, đồ trang sức với kỹ thuật chế tác tinh luyện cho phép khẳng định chiều dài tồn tại và phát triển nền văn hóa Sa Huỳnh muộn, đỉnh cao của thời kỳ tiền - sơ sử (từ thế kỷ thứ II trở về trước).