Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Cẩm Kim và tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới

Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Cẩm Kim và tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới.

Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã nông thôn mới cho xã Tân Hiệp năm 2018

Công bố Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Hiệp năm 2018 của Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Đề nghị công nhận 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà đạt chuẩn xã Nông thôn mới

Sáng 12.11, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố tổ chức cuộc họp để xem xét hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đối với 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà.

Hội An: Đưa điện ra đồng cho nông dân sản xuất

Thời gian qua, UBND thành phố Hội An đã dành nguồn lực kéo điện ra đồng, giúp nông dân giảm bớt công sức lao động nhưng vẫn tăng hiệu quả kinh tế…

Góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Hội An năm 2020

Thực hiện Công văn số 3089/UBND ngày 6/10/2020 của UBND thành phố về việc tham gia góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Hội An năm 2020.

Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Cẩm Kim và tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới

Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Cẩm Kim và tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới.

Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã nông thôn mới cho xã Tân Hiệp năm 2018

Công bố Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Hiệp năm 2018 của Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Chuẩn bị vụ hoa tết

Đến thời điểm này, hầu hết nhà vườn đã bắt tay chuẩn bị cho vụ hoa Tết Đinh Dậu 2017. Tuy nhiên, với việc thời tiết thất thường như những ngày qua đã khiến không ít chủ vườn lo lắng.

Nuôi cua ở vùng triều: Hiệu quả cao

Nuôi cua thương phẩm trên địa bàn TP.Hội An đã đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân, mở ra triển vọng mới cho nghề nuôi thủy sản ở vùng triều ven sông.

Hội An: Đưa điện ra đồng cho nông dân sản xuất

Thời gian qua, UBND thành phố Hội An đã dành nguồn lực kéo điện ra đồng, giúp nông dân giảm bớt công sức lao động nhưng vẫn tăng hiệu quả kinh tế…