Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 1879 thực hiện Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thành ủy Hội An vừa ban hành Nghị quyết số 08 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 – 2024”.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC NÔNG THÔN VIỆT NAM, TẠO BẢN SẮC VÀ GIỮ GÌN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 7/2/2023 về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống.

Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Cẩm Kim và tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới

Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Cẩm Kim và tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới.

Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã nông thôn mới cho xã Tân Hiệp năm 2018

Công bố Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Hiệp năm 2018 của Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Đề nghị công nhận 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà đạt chuẩn xã Nông thôn mới

Sáng 12.11, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố tổ chức cuộc họp để xem xét hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đối với 2 xã Cẩm Thanh và Cẩm Hà.

Hội An: Đưa điện ra đồng cho nông dân sản xuất

Thời gian qua, UBND thành phố Hội An đã dành nguồn lực kéo điện ra đồng, giúp nông dân giảm bớt công sức lao động nhưng vẫn tăng hiệu quả kinh tế…

Góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Hội An năm 2020

Thực hiện Công văn số 3089/UBND ngày 6/10/2020 của UBND thành phố về việc tham gia góp ý dự thảo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Hội An năm 2020.

Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Cẩm Kim và tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới

Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Cẩm Kim và tham gia góp ý dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới.

Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã nông thôn mới cho xã Tân Hiệp năm 2018

Công bố Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Hiệp năm 2018 của Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.