THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê 23 tài sản trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê 23 tài sản trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hội An

Hồ sơ công bố công khai gồm: + Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hội An; https://hoian.quangnam.gov.vn/webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL559460&download=true + Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hội An; https://hoian.quangnam.gov.vn/webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL559461&download=true + Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hội An https://hoian.quangnam.gov.vn/webcenter/documentContent?dDocName=PORTAL559462&download=true

Thông tin mời thầu dự án Mua sắm thiết bị Đầu tư ứng dụng CNTT phục vụ phòng họp không giấy cho Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Hội An

Truy cập https://tinyurl.com/ydnw8b9n để vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với dự án này.

Thông tin Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Kế hoạch số 976/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nay, UBND Thành phố công bố công khai Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:

Thỏa thuận nguyên tắc về địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư

Thỏa thuận nguyên tắc về địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư

Thông tin mời thầu dự án Phòng cháy, chữa cháy khu phố cố Hội An

Truy cập https://tinyurl.com/432dywke để vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với dự án này.

QĐ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Cum công nghiệp Thanh Hà, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

QĐ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Cum công nghiệp Thanh Hà, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Thông tin một số dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607l Nâng cấp, mở rộng đường DX.31, Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò

Thông báo Nội dung kết luận tại buổi giao ban công tác BTGPMB&TĐC các dự án trên đại bàn thành phố, gồm: Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn Km18+00-KM22+398; dự án: Nâng cấp, mở rộng đường DX.31 và dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò

Thông báo về nội dung kết luận tại cuộc họp rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn thành phố

Thông báo về nội dung kết luận tại cuộc họp rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn thành phố