Thông tin mời thầu dự án Phòng cháy, chữa cháy khu phố cố Hội An

Truy cập https://tinyurl.com/432dywke để vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với dự án này.

QĐ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Cum công nghiệp Thanh Hà, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

QĐ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Cum công nghiệp Thanh Hà, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Thông báo mời thầu dự án Nạo vét Sông Hoài

https://tinyurl.com/ms3r3dnc

Thông tin một số dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607l Nâng cấp, mở rộng đường DX.31, Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò

Thông báo Nội dung kết luận tại buổi giao ban công tác BTGPMB&TĐC các dự án trên đại bàn thành phố, gồm: Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn Km18+00-KM22+398; dự án: Nâng cấp, mở rộng đường DX.31 và dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò

Thông báo về kết luận tại cuộc họp góp ý phương án thiết kế kiến trúc Cầu cảnh quan bắc qua sông Đò thuộc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cồn Ba xã, xã Cẩm Thanh và phường Cẩm Châu

Thông báo về kết luận tại cuộc họp góp ý phương án thiết kế kiến trúc Cầu cảnh quan bắc qua sông Đò thuộc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cồn Ba xã, xã Cẩm Thanh và phường Cẩm Châu

Thông báo về nội dung kết luận tại cuộc họp rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn thành phố

Thông báo về nội dung kết luận tại cuộc họp rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn thành phố

Nghị quyết Thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Nghị quyết Thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An

Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An

Thông báo về kết luận tại cuộc họp một số nội dung liên quan đến công trình Tu bổ, tôn tạo di tích nhà Lao Hội An

kết luận tại cuộc họp một số nội dung liên quan đến công trình Tu bổ, tôn tạo di tích nhà Lao Hội An