Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024.

04 loại giấy tờ CSGT kiểm tra với người đi xe máy

Giấy tờ CSGT kiểm tra với người đi xe máy gồm những giấy tờ gì? Có được sử dụng VNeID thay thế giấy tờ xe khi CSGT dừng xe kiểm tra?

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tháng7/2023, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam một cách hiệu quả, giảm thiểu tối đa những nguy cơ và hệ quả của các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Thông báo về kết luận tại cuộc họp một số nội dung liên quan đến công trình Tu bổ, tôn tạo di tích nhà Lao Hội An

kết luận tại cuộc họp một số nội dung liên quan đến công trình Tu bổ, tôn tạo di tích nhà Lao Hội An

Đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Tài khoản định danh điện tử VNeID

Hôm nay 3/4, UBND tỉnh có Công văn đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Tài khoản định danh điện tử VNeID.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 04/2023

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 04/2023 gồm:

Cách tra cứu và chuẩn hóa thông tin tránh bị khóa thuê bao sau ngày 31/3

Kể từ ngày 31/3, các thuê bao di động có thông tin không khớp với CSDLQG về dân cư sẽ bị tạm dừng hoạt động. Đây là hành động quyết liệt của Cục Viễn thông và các nhà mạng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM thuê bao có thông tin không đúng quy định.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam; Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023.

Một số lưu ý về góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 6/2/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc lấy ý kiến nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Quá trình góp ý sẽ phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẢNG KỲ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có hướng dẫn sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.