Đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Tài khoản định danh điện tử VNeID

Hôm nay 3/4, UBND tỉnh có Công văn đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Tài khoản định danh điện tử VNeID.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 04/2023

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 04/2023 gồm:

Cách tra cứu và chuẩn hóa thông tin tránh bị khóa thuê bao sau ngày 31/3

Kể từ ngày 31/3, các thuê bao di động có thông tin không khớp với CSDLQG về dân cư sẽ bị tạm dừng hoạt động. Đây là hành động quyết liệt của Cục Viễn thông và các nhà mạng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM thuê bao có thông tin không đúng quy định.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân Việt Nam; Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động;... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023.

Một số lưu ý về góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 6/2/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc lấy ý kiến nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Quá trình góp ý sẽ phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẢNG KỲ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có hướng dẫn sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chính sách mới về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 2/2023

Theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT, từ ngày 15/2, người lao động (NLĐ) gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được lĩnh BHXH nếu thuộc một trong các trường hợp gồm người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Quy định về lấy phiếu tín nhiệm chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, hiệu quả, minh bạch

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3532 về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Nam, đề ra quyết tâm khắc phục, cải thiện kết quả đánh giá của Trung ương, Bộ, ngành, tổ chức đối với các Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm

Ngày 23/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 22 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.