GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Gây tiếng ồn có thể bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Mức xử phạt tối đa cho hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn có thể lên tới 160 triệu đồng kèm các hình thức xử phạt bổ sung.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 02/2022

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 02/2022

Nhiều chính sách có hiệu lực từ 1/7/2021

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 7 sẽ đem lại lợi ích cho người dân như nới điều kiện nhập khẩu vào TP lớn, bỏ điều kiện đăng ký tạm trú, tăng trợ cấp cho nhiều đối tượng...

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021

Đó là: Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; Quy định về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng; Quản lý trong cơ sở giáo dục; Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Sửa thủ tục cấp số định danh đối với công dân đã đăng ký khai sinh; Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy…

Những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2021

Áp dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới, thêm loại phí hải quan, điều kiện miễn thuế với nhập khẩu linh kiện... là những quy định mới, sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2021.

Ban hành Quy chế bảo vệ Khu phố cổ Hội An

Ngày 18.12.2020, UBND tỉnh có Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. Quy chế mới này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021, thay cho các quy chế bảo vệ Khu phố cổ do UBND thành phố ban hành trước đây.

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo

Ngày 22.12, UBND tỉnh ban hành Công văn 7555/UBND-NC triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP (ngày 27.11.2020) của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

4 chính sách mới ảnh hưởng lớn tới cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Từ ngày 1/7, cán bộ công chức viên chức sẽ được điều chỉnh bởi những chính sách theo Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực có hiệu lực từ 20/7

Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức được Chính phủ ban hành ngày 01/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/7/2020.