Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7.2015

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định về chứng khoán phái sinh; phụ cấp ưu đãi người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7.2015.

Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Kể từ 6/2015, các cá nhân, tổ chức có thể nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính (bưu điện).

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7

Từ ngày 1/7 tới sẽ có 10 Luật bắt đầu hiệu lực thi hành

Quy định mức thu phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

Từ hôm nay 7.5, quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5.2015

Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động; quy định chi tiết một số điều của Luật Công chứng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5.2015.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4

Học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm; sinh viên không được miễn giảm giá vé tàu hoả; hệ thống ATM được cài báo động... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 4.

Tổ chức góp ý Bộ luật Dân sự sửa đổi

Ngày 18/3/2015, Thường trực Ủy ban mặt Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến Bộ luật Dân sự (sửa đổi) năm 2014. Hội nghị có sự tham gia của 150 đại biểu là các đồng chí trong thường trực UBMT Thành phố, lãnh đạo phòng Tư pháp Thành phố; các đồng chí Ủy viên UBMTTQVN Thành phố (khóa X); Ban thường vụ các Hội, đoàn thể; lãnh đạo các trường: Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non và các Trường Cao đẳng; đại biểu các Doanh nghiệp, Tôn giáo, bà con người Hoa trên địa bàn thành phố; Đại biểu cử tri của 13 xã, phường.

Triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch cho cán bộ công chức

Sáng 10.3, tại Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch năm 2014 cho cán bộ công chức thành phố.

Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2015 quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Nghị định số 13/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.