Ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

UBND tỉnh vừa có quyết định 3242 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

4 chính sách về tiền lương của công chức viên chức có hiệu lực từ 12/2022

Từ tháng 12/2022 sẽ có nhiều chính sách mới về tiền lương và viên chức chính thức có hiệu lực mà người lao động cần biết.

6 phương thức thực hiện giao dịch hành chính, dân sự khi bỏ hộ khẩu giấy

Từ ngày 1.1.2023, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, cơ quan chức năng sẽ không yêu cầu trình hộ khẩu giấy, sổ tạm trú.

Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động là bao nhiêu?

Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động có gì thay đổi.

5 thay đổi quan trọng về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, lương hưu trong năm 2023

Trong năm 2023, có nhiều điểm thay đổi về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, lương hưu mà người dân nên biết.

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ 1/1/2023

BHXH Việt Nam đã có Quyết định số 3510/QĐ-BHXH về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Những chính sách mới và nổi bật có hiệu lực trong tháng 12

Một số chính sách mới như thay đổi cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao; xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục nghề nghiệp; viên chức ngành tài nguyên môi trường được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ. Thay đổi cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 12/2022.

Khẩn trương triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Trước các mối đe dọa về an ninh mạng, an toàn thông tin ngày càng phức tạp trong điều kiện hiện nay, UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn.

Tóm tắt nội dung chính của Luật Thống kê sửa đổi 2021

Thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015; bằng Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê sửa đổi 2021.