Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn

Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức quản lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quy định mới về mức lương của CBCCVC và người lao động làm việc trong cơ quan BHXH

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Thông tin lịch sử sử dụng tài khoản định danh điện tử được lưu trữ bao lâu?

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 20/10, trong đó quy định thời gian lưu trữ thông tin lịch sử sử dụng tài khoản định danh điện tử.

GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 02/2022

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 02/2022

Nhiều chính sách có hiệu lực từ 1/7/2021

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 7 sẽ đem lại lợi ích cho người dân như nới điều kiện nhập khẩu vào TP lớn, bỏ điều kiện đăng ký tạm trú, tăng trợ cấp cho nhiều đối tượng...

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021

Đó là: Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; Quy định về xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng; Quản lý trong cơ sở giáo dục; Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Sửa thủ tục cấp số định danh đối với công dân đã đăng ký khai sinh; Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy…

Những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2021

Áp dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới, thêm loại phí hải quan, điều kiện miễn thuế với nhập khẩu linh kiện... là những quy định mới, sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2021.

Ban hành Quy chế bảo vệ Khu phố cổ Hội An

Ngày 18.12.2020, UBND tỉnh có Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. Quy chế mới này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021, thay cho các quy chế bảo vệ Khu phố cổ do UBND thành phố ban hành trước đây.