Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động là bao nhiêu?

Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động có gì thay đổi.

5 thay đổi quan trọng về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, lương hưu trong năm 2023

Trong năm 2023, có nhiều điểm thay đổi về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, lương hưu mà người dân nên biết.

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ 1/1/2023

BHXH Việt Nam đã có Quyết định số 3510/QĐ-BHXH về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Những chính sách mới và nổi bật có hiệu lực trong tháng 12

Một số chính sách mới như thay đổi cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao; xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục nghề nghiệp; viên chức ngành tài nguyên môi trường được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ. Thay đổi cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 12/2022.

Khẩn trương triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Trước các mối đe dọa về an ninh mạng, an toàn thông tin ngày càng phức tạp trong điều kiện hiện nay, UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn.

Tóm tắt nội dung chính của Luật Thống kê sửa đổi 2021

Thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015; bằng Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê sửa đổi 2021.

Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn

Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức quản lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Quy định mới về mức lương của CBCCVC và người lao động làm việc trong cơ quan BHXH

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Thông tin lịch sử sử dụng tài khoản định danh điện tử được lưu trữ bao lâu?

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 20/10, trong đó quy định thời gian lưu trữ thông tin lịch sử sử dụng tài khoản định danh điện tử.