4 chính sách mới ảnh hưởng lớn tới cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Từ ngày 1/7, cán bộ công chức viên chức sẽ được điều chỉnh bởi những chính sách theo Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung năm 2019.

Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II

Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II.

Chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2020.

Một số quy định về bảo hiểm xã hội thực hiện từ ngày 15-7-2020

Theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

Từ 1/7/2020, ai sẽ là công chức nhà nước?

Thay đổi nội dung định nghĩa về công chức là một trong những điểm mới của Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung. Từ 1/7 ai sẽ là công chức nhà nước, ai sẽ không còn là công chức?

Tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook có thể phạt đến 20 triệu đồng từ 15/4

Từ ngày 15/4, tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook có thể sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng. Đây chính là nội dung được quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Tạm dừng thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh

Sở Nội vụ vừa có thông báo tạm dừng thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Nghị định mới về công tác văn thư

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

Nhiều chính sách mới liên quan đến giáo dục, nguồn nhân lực, đất đai, chi ngân sách...sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2020.

Từ 1.1.2020, nhiều luật, quy định mới có hiệu lực

Từ ngày 1.1.2020, hàng loạt chính sách pháp luật mới sẽ có hiệu lực thi hành.