Tiếp tục tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành công văn 3717/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tập huấn tiếp sức mùa thi

Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh vừa tổ chức tập huấn chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.

Tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngày 19/6/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 3688/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại bãi tắm biển công cộng

Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bãi tắm biển công cộng.

Công tác khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm trong ngày 17.5 trên địa bàn thành phố

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hội An có 128 trường hợp (F1) được cách ly tập trung.

3 trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến BHYT liên quan đến dịch COVID-19

Tại Công văn số 3100/BYT-BH, Bộ Y tế đã ban hành các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến dịch COVID-19

Tình hình cách ly, xét nghiệm trong ngày 14.5.2021 trên địa bàn thành phố

Trong ngày 14.5, trên địa bàn thành phố, số người đã cách ly tập trung là 129 trường hợp F1.

THÔNG BÁO (SỐ 10 ) VỀ CÁC ĐỊA ĐIỂM VÀ MỐC THỜI GIAN YÊU CẦU CÁCH LY Y TẾ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT QUẢNG NAM THÔNG BÁO (KHẨN - SỐ 10 ) VỀ CÁC ĐỊA ĐIỂM VÀ MỐC THỜI GIAN YÊU CẦU CÁCH LY Y TẾ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.

Các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế y tế để phòng chống dịch COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam thông báo các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Để chủ động phòng chống, phát hiện và xử trí kịp thời nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đề nghị TTYT huyện, thị xã, thành phố tham mưu, chỉ đạo và thực hiện phương án cách ly y tế đối với người đã từng đi đến các địa điểm trong những mốc thời gian về các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thông báo các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam thông báo các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau: