Báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện Đề án bảo vệ môi trường, Đề án chuyển đổi số và Đề án phát triển xã Cẩm Hà
Tiêu đề Báo cáo tổng hợp ý kiến phản biện Đề án bảo vệ môi trường, Đề án chuyển đổi số và Đề án phát triển xã Cẩm Hà
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về