Báo cáo của Ban KT-XH thẩm định đề án bảo vệ môi trường và đề án xây dựng xã Cẩm Hà xã nông thôn mới kiểu mẫu
Tiêu đề Báo cáo của Ban KT-XH thẩm định đề án bảo vệ môi trường và đề án xây dựng xã Cẩm Hà xã nông thôn mới kiểu mẫu
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 4
Tải về