Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An
Tiêu đề Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hội An
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp Kỳ họp 7
Tải về