Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 1191 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
QĐ v/v thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị Cồn Tiến tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An 20/05/2022 Đang có hiệu lực
209/TB-UBND 12/05/2022 Đang có hiệu lực
510/QĐ-UBND 09/05/2022 Đang có hiệu lực
126/QĐ-UBND 04/05/2022 Đang có hiệu lực
1090/KH-UBND 29/04/2022 Đang có hiệu lực
92/QĐ-UBND 21/04/2022 Đang có hiệu lực
859/KH-UBND 09/04/2022 Đang có hiệu lực
288/QĐ-UBND 07/04/2022 Đang có hiệu lực
289/QĐ-UBND 07/04/2022 Đang có hiệu lực
710/LĐTBXH-LĐVL 05/04/2022 Đang có hiệu lực