Số ký hiệu 40/TB-SVHTTDL
Trích yếu Thông báo tiếp tục nhận tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đề nghị hỗ trợ sáng tạo và phổ biến
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Thông báo
Người ký null
Ngày ban hành 08/07/2019
Ngày có hiệu lực 08/07/2019
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo tiếp tục nhận tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đề nghị hỗ trợ sáng tạo và phổ biến
Số ký hiệu: 40/TB-SVHTTDL
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/07/2019