Số ký hiệu 1942/SNV-CCVC
Trích yếu Tuyển chọn, giới thiệu nhân sự tham gia chương trình học bổng JDS
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Công văn
Người ký null
Ngày ban hành 13/09/2019
Ngày có hiệu lực 13/09/2019
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tuyển chọn, giới thiệu nhân sự tham gia chương trình học bổng JDS
Số ký hiệu: 1942/SNV-CCVC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/09/2019