Số ký hiệu 163/LHH-LÐLÐ-SKH&CN
Trích yếu Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX, năm 2020-2021 cấp tỉnh
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Công văn
Người ký null
Ngày ban hành 14/01/2020
Ngày có hiệu lực 14/01/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX, năm 2020-2021 cấp tỉnh
Số ký hiệu: 163/LHH-LÐLÐ-SKH&CN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/01/2020