Số ký hiệu 214/TTVH-PTTÐA
Trích yếu Tổ chức Đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
Lĩnh vực Văn hóa thông tin
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Công văn
Người ký null
Ngày ban hành 24/08/2020
Ngày có hiệu lực 24/08/2020
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tổ chức Đợt phim kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
Số ký hiệu: 214/TTVH-PTTÐA
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/08/2020

Văn bản liên quan