Số ký hiệu 07/2021/NQ-HÐND
Trích yếu Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký null
Ngày ban hành 13/01/2021
Ngày có hiệu lực 13/01/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 07/2021/NQ-HÐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/01/2021

Văn bản liên quan