Số ký hiệu 26/2021/NQ-HÐND
Trích yếu Nghị quyết qui định một số chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên và các trường Trung học phổ thông công lập, Phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày có hiệu lực 22/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết qui định một số chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên và các trường Trung học phổ thông công lập, Phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026
Số ký hiệu: 26/2021/NQ-HÐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/07/2021

Văn bản liên quan