Số ký hiệu 27/2021/NQ-HÐND
Trích yếu Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày có hiệu lực 22/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026
Số ký hiệu: 27/2021/NQ-HÐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/07/2021

Văn bản liên quan