Số ký hiệu 25/2021/NQ-HÐND
Trích yếu Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày có hiệu lực 22/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 25/2021/NQ-HÐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/07/2021

Văn bản liên quan