Số ký hiệu 339/HD-LMHTX
Trích yếu Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX theo Quyết định 2406/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 07/10/2021
Ngày có hiệu lực 07/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX theo Quyết định 2406/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 339/HD-LMHTX
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/10/2021

Văn bản liên quan