Số ký hiệu 44/2021/NQ-HĐND
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2021
Ngày có hiệu lực 21/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
NGHỊ QUYẾT Về quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 44/2021/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/12/2021

Văn bản liên quan