Số ký hiệu 2355/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Phê duyêt phương án BTTH-GPMB và TĐC xây dựng nhà ở khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2,3 và 4) bổ sung lần 4
Lĩnh vực Đô thị - Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 01/01/2022
Ngày có hiệu lực 01/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QĐ Phê duyêt phương án BTTH-GPMB và TĐC xây dựng nhà ở khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2,3 và 4) bổ sung lần 4
Số ký hiệu: 2355/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

Văn bản liên quan