Số ký hiệu 859/KH-UBND
Trích yếu KH triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hội An
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký
Ngày ban hành 09/04/2022
Ngày có hiệu lực 09/04/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
KH triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hội An
Số ký hiệu: 859/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/04/2022

Văn bản liên quan