Số ký hiệu 26/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí, lệ phí) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan ban hành UBND thành phố Hội An
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày có hiệu lực 01/10/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí, lệ phí) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 26/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/10/2022

Văn bản liên quan