Số ký hiệu Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ
Trích yếu Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan ban hành UBND thành phố Hội An
Loại văn bản Thông báo
Người ký
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày có hiệu lực 18/01/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ
Số ký hiệu: Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/01/2023

Văn bản liên quan