Số ký hiệu Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Trích yếu Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lĩnh vực Đô thị - Môi trường
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Luật - Pháp lệnh
Người ký
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày có hiệu lực 17/02/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Số ký hiệu: Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/02/2023

Văn bản liên quan