Số ký hiệu 396/TB-SKHCN
Trích yếu THÔNG BÁO Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Thông báo
Người ký Phạm Ngọc Sinh
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày có hiệu lực 19/03/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
THÔNG BÁO Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu: 396/TB-SKHCN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/03/2024