Số ký hiệu 02/KH-BTCHT
Trích yếu Kế hoạch triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, năm 2024-2025
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Huỳnh Đức Dũng
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày có hiệu lực 06/02/2024
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, năm 2024-2025
Số ký hiệu: 02/KH-BTCHT
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/02/2024